Шановні колеги,

презентуємо детальну інформацію про проект ARTREHUB та його діяльність українською, російською та англійською мовами. За посиланням можна завантажити всю необхідну інформацію з фото- та відео матеріалом.
Українська
Русский
English

ARTREHUB розпочав реалізацію програми арт-реабілітації українських військових

У квітні 2018 року офіційно розпочала роботу благодійна організація "АРТРЕХАБ". Це колективна ініціатива, покликана допомогти психологічній реабілітації людей, що опинилися в складних життєвих обставинах. Особливістю ініціативи є те, що вона працює в напрямку арт-реабілітації. Наразі ключовою аудиторією проекту є українські військові, що брали участь в АТО на сході України.

"Питання посттравматичних наслідків і соціально-психологічної адаптації ветеранів і членів їхніх сімей ще залишається відкритим, – вважає військовий психолог і ветеран АТО Андрій Козінчук.Крім державних інституцій, соціум впливає на адаптивні процеси та на комунікацією із ветеранами. Активну позицію займають професійні спільноти, які працюють з учасниками бойових дій, спілкуються та вводять їх в діяльність. Такий вид співпраці сприяє як населенню, так і тим, хто повернувся з війни".

БО "АРТРЕХАБ" сформувалася довкола методу арт-реабілітації, створеного художницею та суспільним діячем Зінаїдою Кубар. В основі авторського методу – мистецькі практики художниці, яка понад 10 років вивчала обрядові, фольклорні, декоративно-прикладні елементи української культури та її символіку.

"Багаторічна робота з символікою сформувала чітке розуміння, що взаємодія з сакральними архаїчними знаками в творчому процесі має цілющий вплив на внутрішній стан людини. А сама ідея використати свої мистецькі практики в психологічній реабілітації виникла з переконання, що митець у сучасному світі повинен бути суспільно орієнтованим", – говорить Зінаїда.

Понад рік художниця розробляла та вдосконалювала метод, проводячи заняття з дітьми та військовими, допоки на його основі не була створена серія авторських занять із арт-реабілітації. На основі авторського методу художниці, що має назву «Техніка червоної нитки», була розроблена програма, що об'єднана в два курси, розраховані на дорослу та дитячу аудиторію. Кожне заняття може проводитися як в рамках курсу, так й окремо. Заняття проводить команда, що складається з двох тренерів – психолога й художника. Детальніше про "АРТРЕХАБ" та метод – в інформаційній довідці.

Андрій Козінчук також переконаний, що вираження себе через творчість є дієвим додатковим заходом реабілітації, при цьому, працюючи за методикою Зінаїди, вдається уникнути поширеного сприйняття військовими арт-терапії як лікування. "Працюючи в "АРТРЕХАБІ", можливо виражати себе, проектувати переживання і захоплення в творчому процесі, видаляючи негативні моменти і заповнюючи себе красою. АРТРЕХАБ – це не лікування. Це можливість жити естетично", – каже він.

Наразі до команди проекту входить вже 10 тренерів. Усі вони пройшли навчання за авторською програмою Зінаїди. Кожне заняття проводить психолог і художник. Поки що спільнота працює з Центром медико-психологічної реабілітації учасників АТО, Медичним реабілітаційним центром "Пуща-Водиця" МВС України, відділенням дитячої нефрології Інституту нефрології на базі київської дитячої лікарні № 7 та Центром психосоціальної реабілітації Києво-Могилянської академії. Всі ці установи розташовані в Києві або неподалік, втім, у планах – розширення діяльності на інші регіони країни.

Станом на квітень 2018 року в арт-реабілітаційних заняттях взяли участь понад 200 військових. За словами одного з учасників, молодшого сержанта 11 батальйону "Київська Русь" Тараса Глушка, "заняття допомагають забути про війну, налаштуватися на нову сторінку життя й відкрити в собі творчий потенціал, який трансформується в нові якості".

Офіційний сайт проекту: artrehub.org

Сторінка у Facebook.

За додатковою інформацією, питаннями щодо співпраці та підтримки проекту звертайтеся до проектного менеджера "АРТРЕХАБ" – Катерини Головченко:
тел. (099) 66 900 37;
ел. пошта: [email protected]

Інформаційна довідка

ARTREHUB – це колективна ініціатива, покликана допомогти психологічній реабілітації людей, що опинилися в складних життєвих ситуаціях.

В основі діяльності спільноти – практика арт-реабілітації за авторським методом художниці та громадського діяча Зінаїди Кубар, що має назву «Техніка червоної нитки».

Метод створений на основі мистецьких практик художниці та базується на використанні символіки в українській культурі у поєднанні з практиками народних ремесел. Понад 10 років Зінаїда вивчала обрядові, фольклорні, декоративно-прикладні елементи української культури. Провідне місце в процесі пізнання художниці займає символіка. Вона ж є частиною її творчості. Багаторічна робота з символікою сформувала чітке розуміння, що взаємодія з сакральними архаїчними знаками в творчому процесі має цілющий вплив на внутрішній стан людини.

На основі методу «Техніка червоної нитки» створені авторські заняття, що об'єднані в два курси, розраховані на дорослу та дитячу аудиторію. Кожне заняття може проводитися як в рамках курсу, так й окремо. Заняття проводить команда, що складається з двох тренерів – психолога й художника. Попередньо вони проходять навчання за авторською програмою Зінаїди, практику та отримують сертифікат, що дає їм змогу проводити заняття за методом «Техніка червоної нитки».

Історія

Історія методу «Техніка червоної нитки» починається в родинному колі. Організовуючи творче дозвілля своїх дітей, Зінаїда будувала заняття з ними на основі своїх мистецьких практик. Реакція дітей і результат свідчили про дієвість таких занять. Тому Зінаїда звернулася до психологічного центру «Рівновага» з ініціативою авторських занять із дітьми з аутизмом. П'ять місяців нелегкої, але результативної роботи дали змогу виокремити найкращі практики.

Далі Зінаїда почала співпрацювати з Центром медико-психологічної реабілітації учасників АТО. Впродовж року щотижня вона проводила авторські заняття з військовими. Поряд із роботою в центрі продовжувала роботу з дітьми – пацієнтами Інституту нефрології НАН України, що перебували на тривалому лікуванні.

Завдяки цій практиці сформувався цілісний метод арт-реабілітації, а серія занять на його основі була об'єднана в послідовний курс. Згодом за авторською програмою розпочалася підготовка команди тренерів.

Знайомство з однодумцями та бажання поширювати арт-реабілітаційну роботу, особливо в напрямку занять із ветеранами АТО, привело до створення благодійної організації ARTREHUB.

Цілі АРТРЕХАБУ:

 1. Сприяти максимально ефективній реабілітації учасників бойових дій.
 2. Розвивати арт-реабілітацію в Україні.
 3. Залучати та використовувати світові практики з арт-реабілітації.
 4. Поширювати метод «Техніка червоної нитки».
 5. Популяризувати українську культуру.

ARTREHUB начал реализацию программы арт-реабилитации украинских военных

В апреле 2018 года официально начала работу благотворительная организация «АРТРЕХАБ». Это коллективная инициатива, призванная помочь психологической реабилитации людей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Особенностью инициативы является то, что она работает в направлении арт-реабилитации. Пока что ключевая аудитория проекта – это украинские военные, принимавшие участие в АТО на востоке Украины.

«Вопрос посттравматических последствий и социально-психологической адаптации ветеранов и членов их семей все еще остается открытым, – считает военный психолог и ветеран АТО Андрей Козинчук. – Кроме государственных институций, социум влияет на адаптивные процессы и на коммуникацию с ветеранами. Активную позицию здесь занимают профессиональные сообщества, которые работают с участниками боевых действий, общаются с ними и вводят их в новую деятельность. Такой вид сотрудничества способствует и населению, и тем, кто вернулся с войны».

БО «АРТРЕХАБ» сформировалась вокруг метода арт-реабилитации, созданного художницей и общественным деятелем Зинаидой Кубар. В основе авторского метода – художественные практики Зинаиды, которая более 10 лет изучала обрядовые, фольклорные, декоративно-прикладные элементы украинской культуры и ее символику.

«Многолетняя работа с символикой сформировала четкое понимание того, что взаимодействие с сакральными архаическими знаками в творческом процессе целительно влияет на внутреннее состояние человека. А сама идея использовать свои художественные практики в психологической реабилитации возникла с убеждения, что художник в современном мире должен быть социально ориентированным», – говорит Зинаида.

Более года художница разрабатывала и совершенствовала метод, проводя занятия с детьми и военными, пока на его основе не была создана серия авторских занятий с арт-реабилитации. На основе авторского метода художницы под названием «Техника красной нити» была разработана программа, объединенная в два курса, которые рассчитаны на взрослую и детскую аудиторию. Каждое занятие может проводится как в рамках курса, так и отдельно. Занятия проводит команда, в составе которой два тренера – психолог и художник. Более детально о БО «АРТРЕХАБ» и методе – в информационной справке.

Андрей Козинчук также убежден, что выражение себя посредством творчества является действенным дополнительным средством реабилитации, при этом, работая по методике Зинаиды, удается избежать распространенного восприятия военными арт-терапии как лечения. «Работая в «АРТРЕХАБЕ», можно выражать себя, проектировать переживания и увлечения в творческом процессе, удаляя негативные моменты и наполняя себя красотой. АРТРЕХАБ – это не лечение. Это возможность жить эстетично», – говорит он.

В составе команды проекта уже 10 тренеров. Все они прошли обучение по авторской программе Зинаиды. Каждое занятие проводит психолог и художник. Пока что сообщество работает с Центром медико-психологической реабилитации участников АТО, Медицинским реабилитационным центром «Пуща-Водица» МВД Украины, отделением детской нефрологии Института нефрологии на базе киевской детской больницы № 7 и Центром психосоциальной реабилитации Киево-Могилянской академии. Все эти учреждения расположены в Киеве или рядом со столицей, но в планах – расширение деятельности на другие регионы страны.

По состоянию на апрель 2018 года в арт-реабилитационных занятиях приняли участие более 200 военных. По словам одного из участников, младшего сержанта 11 батальона «Киевская Русь» Тараса Глушко, «занятия помогают забыть о войне, настроится на новую страницу жизни и открыть в себе творческий потенциал, который трансформируется в новые качества».

Официальный сайт проекта: artrehub.org

Страничка в Facebook.

За дополнительной информацией, по вопросам сотрудничества и поддержки проекта обращайтесь к проектному менеджеру «АРТРЕХАБ» – Екатерине Головченко:
тел. (099) 66 900 37;
ел. почта: [email protected]

Информационная справка

ARTREHUB – это коллективная инициатива, призванная помочь психологической реабилитации людей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

В основе деятельности сообщества – практика арт-реабилитации за авторским методом художницы и общественного деятеля Зинаиды Кубар под названием «Техника красной нити».

Метод создан на основе художественных практик Зинаиды и базируется на использовании символики в украинской культуре в сочетании с практиками народных ремесел. Более 10 лет художница изучала обрядовые, фольклорные, декоративно-прикладные элементы украинской культуры. Символика играет значительную роль в процессе познания, а также является частью ее творчества. Многолетняя работа с символикой сформировала четкое понимание, что взаимодействие с сакральными архаическими знаками в творческом процессе целительно влияет на внутреннее состояние человека.

На основе метода «Техника красной нити» созданы авторские занятия, которые объединены в два курса, рассчитанные на взрослую и детскую аудиторию. Каждое занятие может проводится как в рамках курса, так и отдельно. Занятия проводит команда с двух тренеров – психолога и художника. Предварительно они проходят обучение по авторской программе Зинаиды, практику и получают сертификат, который позволяет им проводить занятия за методом «Техника красной нити».

История

История метода «Техника красной нити» начинается в семейном кругу. Организовывая творческий досуг своих детей, Зинаида выстраивала занятия с ними на основе своих художественных практик. Реакция детей и результат свидетельствовали о действенности таких занятий. Поэтому Зинаида обратилась в психологический центр «Равновесие» («Рівновага») с инициативой авторских занятий с детьми с аутизмом. Пять месяцев нелегкого, но результативного труда позволили выделить самые лучшие практики.

Дальше Зинаида начала сотрудничать с Центром медико-психологической реабилитации участников АТО. В течение года еженедельно она проводила авторские занятия с военными. Наряду с работой в центре продолжала работу с детьми – пациентами Института нефрологии НАН Украины, пребывающими на длительном лечении.

Благодаря этой практике сформировался целостный метод арт-реабилитации, а серия занятий на его основе была объединена в последовательный курс. Со временем по авторской программе началась подготовка тренеров.

Знакомство с единомышленниками и желание распространять арт-реабилитационную работу, особенно в направлении занятий с ветеранами АТО, привело к созданию благотворительной организации ARTREHUB.

Цели АРТРЕХАБА:

 1. Способствовать максимально эффективной реабилитации участников боевых действий.
 2. Развивать арт-реабилитацию в Украине.
 3. Привлекать и использовать мировые практики с арт-реабилитации.
 4. Распространять метод «Техника красной нити».
 5. Популяризировать украинскую культуру.

ARTREHUB has started the program of the Ukrainian servicemen rehabilitation through the Arts

In April 2018, ARTREHUB charity started officially. The purpose of this collective initiative is to help the psychological rehabilitation of people who find themselves in difficult circumstances. The peculiarity of the initiative is that it works towards rehabilitation through the Arts. Currently, the key group of the project is the Ukrainian servicemen who took part in the ATO in eastern Ukraine.

"The issue of post-traumatic effects of social and psychological adaptation of veterans and members of their families remains still open, says a military psychologist and veteran of the ATO Andrii Kozinchuk."Apart from public institutions, the society affects adaptive processes and communication with veterans. The active position is performed by the professional communities who work with combatants, communicate and introduce them to activities. This type of cooperation helps both the people and those who has returned from the war".

ARTREHUB charity formed around the method of rehabilitation through the Arts created by the artist and public person Zinaida Kubar. The basis of the author method lies in the artistic practice of the artist who has studied the ritual, folk, decorative elements of Ukrainian culture and its symbols over 10 years.

"Many years of work with symbols has formed a clear understanding that an interaction of archaic sacred symbols in the creative process has a healing effect on the internal state of a person. And the idea to use my artistic practice in psychological rehabilitation arose from the belief that an artist should be socially oriented in today's world", said Zinaida.

Over a year the artist was in process of developing and perfecting a method via conducting studies with children and servicemen, until there has been created a series of author classes in rehabilitation through the Arts at its base. Based on the author method of the artist, entitled 'Red Thread Technology', the program was developed combined into two courses designed for audience of children and adults. Each class can be conducted both within the course and separately. A team consisting of two instructors - a psychologist and artist, conducts the classes. More on ARTREHUB and the method, you can find in the summary of information.

Andrii Kozinchuk is also convinced that expressing yourself through the art is an effective additional measure of rehabilitation, at the same time, working under the methods of Zinaida, it is possible to avoid the widespread perception of art therapy as a treatment by the servicemen. "Working in ARTREHUB you may express yourself; experience anxiety and admiration in the creative process of removing negative moments and absorbing the beauty. ARTREHUB is not a treatment. This is an opportunity to live aesthetically", he says.

Currently, the project team includes over 10 instructors. They were trained by the author program of Zinaida. Each class is conducted by a psychologist and artist. Currently the community is working with the Center of Medical and Psychological Rehabilitation of participants of the ATO, Pushcha-Vodytsia Medical Rehabilitation Center of MIA of Ukraine, Department of Pediatric Nephrology of Institute of Nephrology based on Kyiv Children's Hospital No.7 and Psychosocial Rehabilitation Center of Kyiv-Mohyla Academy. All these institutions are located in or near Kyiv; however, the plan is to expand the activity to other regions of the country.

As of April 2018, more than 200 servicemen have been involved in the art rehabilitation classes. According to one participant, a Junior Sergeant of the 11 battalion 'Kyiv Rus' of Taras Glushko, "the classes help to forget about the war, tune in to a new page of life and discover internal creativity transforming into a new quality".

Official site of the project: artrehub.org
Facebook page.

For more information, on issues of cooperation and support for the project, contact a Project Manager of ARTREHUB - Kateryna Holovchenko: tel. (099) 37 66 900 37, e-mail:[email protected]

Summary of information

ARTREHUB is a collective initiative that aims to help psychological rehabilitation of people in difficult situations.

The basis of the community activity is to practice the art rehabilitation under the author method of an artist and public person Zinaida Kubar entitled 'Red Thread Technology'.

The method is created basing on the artistic practices of the artist and is based on the use of symbols in the Ukrainian culture combined with folk crafts practices. Over 10 years Zinaida studied ritual, folk, decorative elements of the Ukrainian culture. The leading role in the process of learning plays symbolism. It is a part of her work. Many years of work with symbols have formed a clear understanding that the interaction of archaic sacred symbols in the creative process has a healing effect on the internal state of a person.

Based on the 'Red Thread Technology' method, there were created author classes combined into two courses designed for audience of children and adults. Each class can be conducted both within the course and separately. A team consisting of two instructors - a psychologist and artist, conducts the classes. They are prior trained by the author program of Zinaida, practice and receive a certificate that allows them to conduct classes under 'Red Thread Technology' method.

History

The history of 'Red Thread Technology' method begins in the family. Organizing creative leisure of her children, Zinaida built their classes basing on her artistic practices. The reaction of the children and the result showed the effectiveness of such classes. Therefore, Zinaida addressed the psychological center of "Rivnovaha" with an initiative of author classes with children having autism. Five months of uneasy but effective work helped to highlight best practices.

Then Zinaida began to cooperate with the Center of Medical and Psychological Rehabilitation of participants of the ATO. During the year, she conducted weekly classes with the servicemen. Along with the work at the Center, she continued to work with children, patients of Nephrology Institute of Sciences of Ukraine, who were on long-term treatment.

Thanks to this practice, the complete method of art rehabilitation was formed, and the series of classes basing on it merged into coherent course. Subsequently, the training of instructors began under the author program.

The acquaintance with likeminded people and desire to spread the art rehabilitation work, especially towards the classes with the ATO veterans led to the creation of a charitable organization ARTREHUB.

ARTREHUB aims:

 1. To promote the most effective rehabilitation of combatants.
 2. To develop the art rehabilitation in Ukraine.
 3. To attract and use world art rehabilitation practices.
 4. To spread the 'Red Thread Technology' method
 5. To popularize the Ukrainian culture.